Planika Montenegro DOO

Podaci o kompaniji

Adresa: Obreška – Straševina bb, Nikšić
PIB: 02085666
PDV: 30/31-00957-09
Žiro racun POB: 550-5914-92;
Žiro racun Hipotekarna banka: 520-19408-51

Uprava

Adresa: Postanski fah 312, 81000 Podgorica
E-mail : planikamn@t-com.me
Tel/fax : +382 20 208 075 ; +382 20 208 076


Radno vrijeme

Ponedeljak – Subota: 08:00 – 20:00
Nedelja: Zatvoreno